Mapa strony

Wizyta na kserotermicznych murawach Wyżyny Miechowskiej.

W ramach tworzenia sieci kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń z innymi beneficjentami programu LIFE+, w dniu 20 lipca 2015 roku miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, realizującej projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.

Wizyta rozpoczęła się w siedzibie gospodarza prezentacją multimedialną przedstawiającą dotychczasowe doświadczenia przy realizacji powyższego projektu. Kolejna część spotkania miała charakter terenowy. Na obszarach Natura 2000 Chodów – Falniów PLH120063, Cybowa Góra PLH120049 i Kalina Mała PLH120054 poznaliśmy praktyczne aspekty wypasu owiec i ochrony muraw kserotermicznych.

Wizyta okazała się być bardzo interesująca. Mnogość informacji, jaka została nam przekazana, niezwykle cenne uwagi merytoryczne i praktyczne z całą pewnością przyczynią się do prawidłowej realizacji ponidziańskiego projektu.

Kolejne spotkanie już we wrześniu.