Mapa strony

Projekt LIFE13 NAT/PL/000038

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
przystąpił do realizacji unijnego projektu
„Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

 

Informacje o projekcie

Beneficjent koordynujący: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Współbeneficjent: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Termin realizacji:  od 1 czerwca 2014 r. do 1 grudnia 2018 r.

Powierzchnia objęta projektem: 62,89 ha, w tym tereny rolne 55,19 ha i grunty leśne 7,70 ha.

Łączna wartość projektu: 1.161.649 € (4.646.596 zł), z czego Komisja Europejska przyznała 50% dotacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45%, a pozostałe 5% wartości projektu stanowią środki własne beneficjenta.

 

Zasieg projektu