Mapa strony

Filmy

Owce pomogą chronić przyrodę Ponidzia.

Od 2014 roku na wzgórzach Ponidzia realizowany jest pionierski projekt rozpoczęty przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. W ramach unijnego programu ochrony przyrody Life+ wypasane tam owce i kozy będą dbać o zachowanie w naturalnym stanie cennych siedlisk przyrodniczych.