Mapa strony

Wizyta monitora

W dniu 30 stycznia 2015 roku w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach odbyło się spotkanie dyrekcji jednostki oraz pracowników projektu LIFE+ z Panem Stanisławem Tworkiem, monitorującym projekt LIFE z upoważnienia Komisji Europejskiej.
Celem spotkania była kontrola postępów prac związanych z wdrażaniem projektu.
W pierwszej części monitor przypomniał uczestnikom spotkania wytyczne Komisji Europejskiej odnoszące się do sprawozdawczości oraz zasad współpracy beneficjenta z Unią Europejską. Następnie zaprezentowano zespół zatrudniony ds. realizacji projektu oraz przedstawiono dotychczasowe efekty jego pracy. Omówiono także szczegółowo wszystkie działania zaplanowane do realizacji oraz oceniono stan ich zaawansowania zgodnie z przygotowanym przez beneficjenta sprawozdaniem wstępnym, obejmującym czynności projektu od 01.06.2014 do 31.01.2015 roku.