Mapa strony

Szkolenie w zakresie rozliczania umów LIFE ze środków NFOŚiGW

W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się szkolenie skierowane do beneficjentów Instrumentu Finansowego LIFE+ w zakresie rozliczania umów o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Prelegentami spotkania byli pracownicy Wydziału ds. Programu LIFE+ oraz przedstawiciel zewnętrznego zespołu monitorującego projekty LIFE+.
Spotkanie zorganizowano w celu zapoznania beneficjentów z procedurami oraz wymaganiami dotyczącymi zakresu dokumentacji rozliczeniowej niezbędnej do przedłożenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Europejskiej. Pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych realizujący projekt LIFE+, skorzystali z możliwości wymiany informacji oraz doświadczeń z zakresu prezentowanej tematyki a ponadto zapoznania się z problemami innych jednostek realizujących podobne projekty.