Mapa strony

Posiedzenie Komitetu Sterującego.

Piętnastego grudnia w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE13/NAT/PL/000038. Wzięli w nim udział również rolnicy prowadzący wypas na murawach objętych projektem oraz zaproszeni goście, a wśród nich Piotr Żołądek, reprezentujący Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W krótkiej prezentacji kierownik projektu – Wojciech Sołtysiak przedstawił stan zaawansowania realizacji projektu i przedstawienie wszystkich działań od marca 2015 roku. Była to również okazja do poinformowania Komitetu Sterującego, że nasze działania uzyskały aprobatę Komisji Europejskiej, która zatwierdziła sprawozdanie międzyokresowe.

Istotą projektów LIFE jest ich trwałość i kontynuacja działań ochronnych po formalnym zakończeniu projektu. Z myślą o wykorzystaniu szans na rozwój i promocję Ponidzia przy okazji realizacji naszego projektu zaprosiliśmy na spotkanie dwóch prelegentów. Profesor Tadeusz Zając (Polska Akademia Nauk) w swojej prelekcji wskazał na potencjał przyrodniczy Ponidzia i możliwości rozwoju turystyki oraz zarabiania na atrakcjach przyrodniczych, zaś dr hab. Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Rolniczego w Lublinie przedstawił korzyści ekonomiczne, przyrodnicze i kulturowe z hodowli owiec jak również podzielił się swoimi doświadczeniami w promocji mięsa jagnięcego pochodzącego z terenów przyrodniczo cennych, co zrealizowano na Lubelszczyźnie.

Po części oficjalnej był czas na dyskusję i spróbowanie jagnięciny (tym razem jeszcze nie z Ponidzia), a że nadchodzą Święta Bożego Narodzenia – także na składanie sobie życzeń i śpiewanie kolęd.