Mapa strony

Patrol prewencyjny.

W malowniczej scenerii  średniowiecznego kamieniołomu położonego na Garbie Pińczowskim odbył się kolejny patrol prewencyjny. Tym razem gościem młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Pińczowa był historyk i znany regionalista dr Cezary Jastrzębski. Bardzo wymownie zabrzmiały  słowa o bogactwie przyrodniczym Ponidzia, jego historii i konieczności ochrony tego niezwykłego miejsca w wyrobisku, z którego wydobywano kamień na wielkie realizacje architektoniczne średniowiecza i renesansu.

Kamieniołom na Górze Okrąglicy eksploatowano już w XII. Z wydobywanego kamienia – o czym mówił dr C. Jastrzębski – wybudowano klasztor Cystersów w Jędrzejowie,   kaplicę św. Anny czy szereg budowli w królewskim Krakowie. Znakomitym pomysłem wychowawczym była akcja zbierania śmieci rozrzuconych po całym wyrobisku. Mamy nadzieję, że wpłynie ona  na zachowanie młodzieży w przyszłości i dzięki temu  staną się strażnikami tego wyjątkowego przyrodniczo miejsca.

Ponieważ, zarówno w kamieniołomie jak i jego okolicach prowadzona jest czynna ochrona zagrożonych roślin, patrol stał się z okazją do poznania tej formy działalności Parków. Dużym przeżyciem dla młodzieży była obserwacja wypasanego w okolicy stada owiec  wraz z przewodnikiem… lamą. Przy ognisku z uwagą wysłuchano informacji funkcjonariusza Komendy Powiatowej policji w Pińczowie na temat konsekwencji karnych przewidzianych za dewastację  i zaśmiecanie chronionych obszarów oraz bezpiecznego rozpalania ognisk i prawidłowego zachowania w terenie chronionym.

Patrol zakończyło wspólne ognisko. W opinii jednego z goszczących pedagogów akcja okazała się znakomitą lekcją przyrody i obywatelskiej postawy.