Mapa strony

Koniec sezonu wypasowego.

Gospodarstwo Rolne Michała Dobaja, które odwiedziliśmy podczas symbolicznego zakończenia sezonu wypasowego to jedno z sześciu gospodarstw współpracujących z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w realizacji projektu LIFE+ ochrony  muraw kserotermicznych na Ponidziu. Owce, które przez całe lato pracowały jako naturalne kosiarki na murawach, wróciły już na zimę do owczarni. Pierwszy sezon wypasu został zakończony. Czekamy na narodziny jagniąt, które wiosną wyruszą na nadnidziańskie hale. Obecność członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka i kilku hodowców była okazją do dyskusji na temat możliwości rozwoju owczarstwa na Ponidziu. Wypasane na murawach owce już są atrakcją turystyczną. Taki ekologiczny i ekstensywny chów, a w przyszłości zwiększenie pogłowia stad, zaowocuje produkcją mięsa jagnięcego. Jagnięcina posiada nadzwyczajne walory dietetyczne ze względu na obecność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i kwasu orotowego i linolowego, które są silnymi przeciwutleniaczami. W przyszłości potrawy z mięsa jagnięcego mogą stać się znakiem rozpoznawczym i atrakcją Ponidzia nie mniejszą niż kaplica św. Anny czy pałac Wielopolskich w Chrobrzu.