Mapa strony

Admin

Wizyta monitora

W dniu 30 stycznia 2015 roku w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach odbyło się spotkanie dyrekcji jednostki oraz pracowników projektu LIFE+ z Panem Stanisławem Tworkiem, monitorującym projekt LIFE z upoważnienia Komisji Europejskiej.
Celem spotkania była kontrola postępów prac związanych z wdrażaniem projektu.
W pierwszej części monitor przypomniał uczestnikom spotkania wytyczne Komisji Europejskiej odnoszące się do sprawozdawczości oraz zasad współpracy beneficjenta z Unią Europejską. Następnie zaprezentowano zespół zatrudniony ds. realizacji projektu oraz przedstawiono dotychczasowe efekty jego pracy. Omówiono także szczegółowo wszystkie działania zaplanowane do realizacji oraz oceniono stan ich zaawansowania zgodnie z przygotowanym przez beneficjenta sprawozdaniem wstępnym, obejmującym czynności projektu od 01.06.2014 do 31.01.2015 roku.

Noc Biologów – UJK Kielce

W dniu 9 stycznia 2015 r na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbyła się cykliczna impreza popularnonaukowa pod nazwą „Noc Biologów”, podczas której Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprezentował Projekt LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród pasjonatów przyrody. Każdy uczestnik otrzymał materiały edukacyjne związane z ochroną przyrody oraz promujące Projekt LIFE+.

Spotkanie dotyczące realizacji Projektu Life

Dnia 16 grudnia 2014r. w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich, odbyło się spotkanie dotyczące zaawansowania wdrażania projektu LIFE+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Dyrekcja Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz samorządowych: Starostw Powiatowych w Busku-Zdroju i Pińczowie oraz Burmistrzowie i Wójtowie gmin Kije, Pińczów, Złota i Wiślica. W spotkaniu wzięli udział również Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów oraz Prezesi Lokalnych Grup Działania – „Słoneczny Lider” i „Ponidzie”.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, uczestnicy tradycyjnie połamali się opłatkiem. Zaprezentowano także, przygotowaną na potrzeby promocji regionu, diaporamę pt. „Ponidzie na Ziemi” oraz omówiono plany jednostki, w zakresie realizacji projektu na nadchodzący rok.

Spotkanie informacyjne

 

5 grudnia 2014 roku w Nadleśnictwie Kielce odbyło się spotkanie Rady Naukowo Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świetokrzyska”, na którym została przedstawiona prezentacja Projektu Life  pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

prezentacja Nadleśnictwo Kielce