Mapa strony

Kontakt

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach

ul. Łódzka 244   Kielce
tel. (41) 345 58 80 wew. 31
tel./fax (41) 345 51 91

Główny adres e-mail projektulife@pk.kielce.pl