Mapa strony

Spotkanie dotyczące realizacji Projektu Life

Dnia 16 grudnia 2014r. w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich, odbyło się spotkanie dotyczące zaawansowania wdrażania projektu LIFE+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Dyrekcja Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz samorządowych: Starostw Powiatowych w Busku-Zdroju i Pińczowie oraz Burmistrzowie i Wójtowie gmin Kije, Pińczów, Złota i Wiślica. W spotkaniu wzięli udział również Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów oraz Prezesi Lokalnych Grup Działania – „Słoneczny Lider” i „Ponidzie”.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, uczestnicy tradycyjnie połamali się opłatkiem. Zaprezentowano także, przygotowaną na potrzeby promocji regionu, diaporamę pt. „Ponidzie na Ziemi” oraz omówiono plany jednostki, w zakresie realizacji projektu na nadchodzący rok.