Mapa strony

Uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci z Ostoi Stawiany

Człowiek – jako część ekosystemu – jest połączony z innymi istotami siecią powiązań i zależności, dlatego powinien pamiętać, że “ Przyroda bez człowieka może żyć ale człowiek bez przyrody zginie”.
Dnia 26 marca br. na działkach objętych projektem położonych w miejscowości Stawiany (Gmina Kije) zakończono prace polegającego na uprzątnięciu nielegalnych wysypisk śmieci z terenu muraw. Uprzątnięcie śmieci przyczyni się do wzrostu wartości krajobrazowych i będzie stanowiło praktyczny przykład edukacji w zakresie przeciwdziałania zaśmieceniu terenów przyrodniczo cennych.

stan przedelekto śmieciw trakcie pracyw trakcie sprzątaniastan po uprzatnieciukrajobraz po uprzątnięciu