Mapa strony

Konferencja zamykająca projekt LIFE „Wisła Warszawska”

W dniach 16 i 17 marca uczestniczyliśmy w konferencji „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach” zorganizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”.

Dwadzieścia wygłoszonych referatów dotyczyło różnych aspektów ochrony przyrody w przestrzeni miejskiej. Mogliśmy zapoznać się z przykładami adaptacji bobrów do życia w miastach, sposobami ochrony zagrożonych lęgowisk ptactwa wodnego poprzez budowę sztucznych wysp na Żeraniu w Warszawie, czy wież lęgowych dla jeżyków w Toruniu oraz przykładami projektowania parków „przyjaznych” dla dzikich zwierząt.

Kolejnym wątkiem przedstawianym na konferencji były różne aspekty ekspansji inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia: od roślin ozdobnych, które z przydomowych ogródków trafiają na teren Kampinoskiego Parku Narodowego, po gatunki takie jak: nawłoć kanadyjska, klon jesionolistny, czy barszcze kaukaskie, które wypierają gatunki rodzime z łąk na terenie całego kraju. Drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka terenowa w okolicach Warszawy, podczas której zapoznaliśmy się ze ścieżkami edukacyjnymi, łąkami zalewowymi, na których ma powstać pawilon edukacyjny oraz sztucznymi wyspami pływającymi, które są wykorzystywane jako miejsca lęgowe przez ptactwo wodne.