Mapa strony

Zagrożenie dla przyrody – wypalanie traw

Niestety coraz częściej elementem wiosennego krajobrazu jest „palący” problem występujący corocznie w naszym kraju w postaci wypalania traw. Utrzymująca się „moda” na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą przynosi w skutkach śmiertelne żniwo bezpośrednio w przypadku owadów, płazów, gadów, gryzoni, a pośrednio także większych zwierząt tj. kaczek, kuropatw, bażantów, które szukać muszą nowych miejsc lęgowych. W trakcie wypalania traw ginie cała mikroflora i mikrofauna, a w wyniku tego gleba ubożeje, natomiast odkryta powierzchnia gleby podatna jest wtedy na erozję. Tereny na których wypalano trawę, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, natomiast wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu. Zagrożenia dla człowieka wynikają przede wszystkim z niebezpiecznego w skutkach dymu pochodzącego z wypalania jak również bezpośredniego uczestnictwa w pożarze. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DLA ŚWIATA PRZYRODY WYPALANIE TRAW TO KATASTROFA EKOLOGICZNA.

pogorzelisko1 pogorzelisko2 pogorzelisko3