Mapa strony

Posiedzenie Komitetu Sterującego.

W siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 29 listopada odbyło się doroczne posiedzenie Komitetu Sterującego naszego projektu. Była to okazja do podsumowania prac prowadzonych w roku 2017. Przedstawił je w swojej prezentacji Wojciech Sołtysiak – kierownik projektu LIFE. Uczestnicy spotkania wysłuchali również trzech prezentacji naukowych dotyczących Ponidzia.

Murawy kserotermiczne Ponidzia są zbiorowiskiem niezwykle bogatym i wiele z występujących gatunków roślin posiada walory lecznicze. Wykład „Właściwości użytkowe roślin siedlisk kserotermicznych” wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Jankowska – Błaszczuk z Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Powszechnie znane są właściwości lecznicze miłka wiosennego, który ma zastosowanie w profilaktyce nadciśnienia tętniczego, a macierzankę zwyczajną stosowano już od czasów starożytnych jako przyprawę do mięs i znano jej działanie odkażające, bakteriobójcze i wykrztuśne. Właściwości lecznicze posiada jednak również wiele innych roślin występujących na Ponidziu: asparagus, len złocisty, krwawnik pannoński, czyściec prosty, czyścica storyszek czy rumian barwierski – to tylko niektóre z nich.

Kolejny wykład wygłosił prof. dr hab. Janusz Łuszczyński z Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Przedstawił on prezentację „Grzyby wielkoowocnikowe muraw kserotermicznych i świetlistych dąbrów na Ponidziu i w Górach Świętokrzyskich”. Okazuje się, że w świetlistych dąbrowach, które są najbogatszym florystycznie rodzajem lasów występuje również wiele gatunków grzybów wielkoowocnikowych. W wyniku badań odkryto nawet gatunki nieznane wcześniej z terenu Polski – jak na przykład Bovista limosa – grzyb, który nie posiada nawet polskiej nazwy. Na podstawie obserwacji wypasanego w Młodzawach stada można stwierdzić, że nasze owce chętnie zjadają grzyby, które traktują jako urozmaicenie swojej diety.

Posiedzenie Komitetu Sterującego zakończyła prezentacja dr hab. Andrzeja Junkuszewa z Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacji Badawczej im. prof. T. Efnera z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Dobrostan wypasanych zwierząt na Ponidziu”. Było to wstępne omówienie prowadzonych przez zespół badań pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego. Objęto nimi owce wypasane  w Młodzawach i Stawianach. Ocena stad wypadła bardzo dobrze. Zwierzęta są zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Oznacza to, że opieka nad stadami jest sprawowana w sposób prawidłowy.  Taką ocenę z zadowoleniem przyjęli opiekunowie naszych stad, którzy również uczestniczyli w posiedzeniu.