Mapa strony

Dziewięćsił popłocholistny pojawił się w nowym miejscu.

Do tej pory znane były 4 stanowiska dziewięćsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia) na Ponidziu. Dzięki jednemu z naszych współpracowników, panu Jerzemu Binkowi, wiemy, że pojawiło się jeszcze jedno miejsce, gdzie roślina ta występuje. Trudno mówić tu o nowym stanowisku, gdyż nowa powierzchnia leży jedynie w odległości 150 metrów od rozpoznanego wcześniej obszaru, a zatem w obrębie rozsiewania się tego gatunku. Można jednak uznać, że roślina znacznie poszerzyła zasięg. Świadczy to stosunkowo dobrze o kondycji naszej nadnidziańskiej populacji, mimo zarastania muraw. Mamy nadzieję, że nasze zabiegi ochrony czynnej (wycinka krzewów i wypas) spowodują dalsze rozrastanie się tej rzadkiej rośliny.