Mapa strony

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym z Lublina

Stada wypasane w Stawianach i Młodzawach będą przebadane na obecność pasożytów. Pobrano do analizy próbki krwi i kału od owiec wypasanych w tych dwu różnych środowiskach: na murawach kserotermicznych i w świetlistej dąbrowie. Wszystko to było możliwe było dzięki podjęciu współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Ponadto przez trzy dni czteroosobowa grupa studentów z Wydziału Biologii, Nauki o Zwierzętach i Biogospodarki, prowadziła obserwacje zachowania owiec i kóz. Dziesięciu zwierzętom zakładano obroże z nadajnikami GPS. Dzięki temu można będzie precyzyjnie sprawdzić jak przemieszczały się w terenie i które miejsca najchętniej wybierały na popas.