Mapa strony

Wizyta Monitora projektu.

Po raz kolejny wizytował nas Stanisław Tworek – monitor naszego projektu z ramienia Komisji Europejskiej. Prowadził on kontrolę wykonania projektu i realizację zaplanowanych działań. Kontrola obejmowała zarówno prowadzenie dokumentacji jak i wizytację w terenie. Wypas prowadzony jest na wszystkich stanowiskach mogliśmy więc odwiedzić zarówno świetliste dąbrowy w Młodzawach, jak i murawy kserotermiczne na Garbie Pińczowskim i w Woli Chroberskiej. Szczególne zainteresowanie monitora wzbudziła nasza plantacja.​