Mapa strony

Warsztaty edukacyjne CZERWIEC 2015

W dniach od 15 do 23 czerwca 2015 roku odbył się cykl 7 warsztatów edukacyjnych związanych z realizacją Projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Każdego dnia zajęcia rozpoczynały się od sesji terenowych na wybranych siedliskach przyrodniczych, gdzie uczniowie zapoznawali się ze specyfiką i warunkami panującymi w tych zbiorowiskach roślinnych. W zależności od grupy wiekowej, uczestnicy m.in. ustalali ph gleby, a przy pomocy kluczy do oznaczania roślin identyfikowali gatunki występujące
w obrębie muraw kserotermicznych oraz rozpoznawali rośliny chronione takie jak: dziewięćsił popłocholistny, len włochaty czy wisienka stepowa. Po części terenowej uczniowie udawali się do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie dowiedzieli się m.in. jak z kłębuszka runa owcy powstaje nić wełniana. Ponadto samodzielnie próbowali tkać na warsztatach tkackich oraz wykonywać proste wyroby z wełny. Warsztatom towarzyszyła wspaniała, wspólna zabawa w miłej atmosferze przy smacznie przygotowanym poczęstunku z produktów ekologicznych. Dużo pozytywnych wrażeń i emocji wśród uczestników wzbudzały zwierzęta: kozy, konik polski i psy, które „czynnie” wpisywały się w program naszych zajęć.