Mapa strony

Trzecie spotkanie zespołów realizujących projekty LIFE.

To już trzeci raz, kiedy spotkaliśmy się w szerokim gronie aby w formule open-space dyskutować natemat bieżących zagadnień związanych z realizacją projektów LIFE. Tym razem organizatorem była Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.

Spotkanie miało miejsce w dniach 20 – 21 maja w Czajowicach. W ramach poszczególnych stolików dyskutowaliśmy na temat sprawozdań śródokresowych i końcowych, o trudnościach związanych z realizacją projektów „owczarskich” oraz w jaki sposób rozliczać się ze wskaźników projektu. Dzięki obecności monitorów z ramienia Komisji Europejskiej – p. Marty Kaczyńskiej i p. Stanisława Tworka wszelkie wątpliwości były szybko rozwiewane.