Mapa strony

,,Reintroduction of species: a tool for the restoration of habitats” (LIFE Platform Meeting).

W dniach 11-12 października 2017 r. wzięliśmy udział w spotkaniu pn. ,,Reintroduction of species: a tool for the restoration of habitats” (LIFE Platform Meeting).

W usytuowanym nad brzegiem malowniczego jeziorka zamku Bouchout (Kasteel van Bouchout) w miejscowości  Meise na północnych obrzeżach Brukseli na terenie Belgijskiego Narodowego Ogrodu Botanicznego (Plantentuin Meise) wysłuchaliśmy niezwykle ciekawych prezentacji różnych projektów dotyczących reintrodukcji gatunków i przywracania cennych siedlisk przyrodniczych  realizowanych m. in. w Belgii, Holandii, Włoszech i w Polsce. Wzięliśmy również udział w warsztatach dotyczących w/w tematyki. Podczas jednych z nich udało nam się zaprezentować główne cele i założenia naszego projektu oraz osiągnięte rezultaty, szczególnie dotyczące prowadzonej przez naszą jednostkę plantacji nasiennej.

W celu zdobycia cennej wiedzy merytorycznej jak również praktycznej odwiedziliśmy w drodze powrotnej „koleżanki i kolegów” z Luksemburga realizujących projekt LIFE11 NAT/LU/857 pn. „Restoration of Unio crassus rivers in the Luxemburgish Ardennes”. Po krótkiej wizycie w biurze projektu w Heinerscheid, udaliśmy się z 2 pracownikami nad rzekę Our.  W jej bliskim sąsiedztwie prowadzona jest, z dobrymi rezultatami, hodowla skójki gruboskorupowej (Unio crassus). Zapoznaliśmy się tam z głównymi założeniami projektu, osiąganymi rezultatami oraz zobaczyliśmy metody hodowli tego gatunku i aparaturę niezbędną do jej prowadzenia.

Nasza wizyta związana była z kolejnym projektem LIFE, który zamierzamy realizować,
a reintrodukcja skójki gruboskorupowej będzie jednym z działań tego projektu.