Mapa strony

Posiedzenie Komitetu Sterującego.

Wczoraj, 15 maja 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego. Uczestniczyli w nim również hodowcy owiec, członkowie rady ZŚiNPK oraz Tadeusz Kowalczyk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Mieczysław Sas – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Gospodarzem części plenarnej była Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Krystynę Wójcik-Daniluk, zastępcę dyrektora Zespołu Parków oraz  Tadeusza Kowalczyka. Stan realizacji projektu LIFE w swojej prezentacji przedstawił Wojciech Sołtysiak – kierownik projektu.

Uczestnicy obejrzeli powierzchnie objęte działaniami ochrony czynnej w msc. Stawiany gm. Kije, gdzie wypas owiec prowadzony jest od 2015 roku. Stanowisko obejmuje kilka znajdujących się w niedalekiej odległości od siebie wyniesień terenu, na zboczach których wykształciły się płaty muraw kserotermicznych i ciepłolubnych muraw napiaskowych, o których opowiedział dyrektor Zespołu Parków Tomasz Hałatkiewicz.

Kolejną powierzchnią były tzw. Serpentyny – fragment Garbu Pińczowskiego gdzie, w malowniczej scenerii, prof. dr hab. inż. Czesław Nowak przeprowadził bardzo ciekawy wykład szeroko omawiający wartości przyrodnicze w ekonomicznym rozwoju wsi na przykładzie Ponidzia a dr hab. Edyta Molik przedstawiła zebranym zagadnienia dotyczące wypasu owiec jako formy gospodarowania zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy sesji obejrzeli także unikalną powierzchnię wypasu owiec prowadzonych na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów (Współbeneficjenta projektu) w miejscowości Młodzawy. Posiedzenie Komitetu Sterującego zakończyła dyskusja o jakości siedliska świetliste dąbrowy oraz poczęstunkiem w Szkółce Leśnej Lasów Państwowych – Leśnictwo Michałów.