Mapa strony

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE13 NAT/PL/000038

W dniu 3 marca 2015 roku w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.
W pierwszej części spotkania Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wręczył nominacje osobom powołanym do składu Komitetu Sterującego, a następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz dwóch Zastępców.
Przewodnicząca Komitetu Sterującego: Elżbieta Kucięba
Zastępcy:  Robert Pacholec, Janusz Zieliński
W dalszej części spotkania zespół ds. realizacji projektu LIFE przedstawił sprawozdanie z postępów prac, a następnie zaproszeni naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – prof. Czesław Nowak oraz dr hab. Edyta Molik, którzy wygłosili referaty nt. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – wieś, rolnictwo, środowisko oraz czynników biologicznych i środowiskowych wpływających na przystosowanie owiec do wypasu.