Mapa strony

Pierwsze patrole konne

Odbyły się pierwsze patrole konne planowane na jesień tego roku. Po zapoznaniu się z końmi i krótkiej rozgrzewce na padoku Ludowego Klubu Jeździeckiego z Pińczowa jeźdźcy z klubu Oxer ruszyli w teren. Spenetrowali okolice przyszłorocznego wypasu owiec na Garbie Pińczowskim. Konne patrole w jesiennym plenerze były okazją do zapoznania się przede wszystkim z projektem LIFE+, problematyką ochrony przyrody, walorami przyrodniczymi muraw kserotermicznych i historią geologiczną Niecki Nidziańskiej. Podczas patrolu zlokalizowano dwa nielegalne wysypiska odpadów, o których poinformowano właściciela terenu.

Zdjęcia z patrolu do Ostoi Stawiany, który odbył się 10.10: