Mapa strony

Owce na wypasie

Owce wypasane na ponidziańskich łąkach, pozwalają chronić cenne siedliska przyrodnicze rzadko występujących roślin. Wypas prowadzony jest w ramach trwałości unijnego projektu „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” LIFE13 NAT/PL/000038.

W 2016 roku zakupiono 200 sztuk owiec rasy czarnogłówka, które rozdysponowano na sześciu hodowców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. W przeciągu kilku lat ilość owiec podwoiła się! Obecnie na powierzchniach objętych ochroną wypasa się 466 sztuk! Zwiększenie stada pociąga za sobą również poszerzanie powierzchni wypasowych. Pod koniec 2018 r. było to o 5,62 ha więcej a obecnie, wespół z rolnikami, staramy się o możliwość wypasu na dodatkowych kilkudziesięciu hektarach murawy kserotermicznej!

Jak mówi przysłowie „Nie od razu Kraków zbudowano”. Powoli ale skutecznie dążymy do podstawowego celu: przywrócenia ekstensywnego wypasu owiec na całym Ponidziu!