Mapa strony

Ochrona sierpika różnolistnego.

Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia) występuje w Polsce tylko w dwóch miejscach na Ponidziu: w rezerwacie Skorocice i w miejscowości Górki. Jest to roślina unikatowa i podlegająca ścisłej ochronie.  Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, w ramach prowadzenia ochrony czynnej, wzmocniliśmy populację sierpika w Skorocicach. Nasiona zebraliśmy w ubiegłym roku na naszej plantacji. Pomimo suszy kilkadziesiąt osobników dzielnie sobie radzi na gipsowym stoku w Skorocicach. Można więc optymistycznie sądzić, że stanowisko tej nadzwyczaj rzadkiej rośliny będzie zachowane.