Mapa strony

„Noc Biologów” 2017.

„Noc Biologów” w piątek, trzynastego stycznia, miała zasięg ogólnopolski. Wśród dwudziestu jeden uczelni, które otworzyły swoje pracownie dla tysięcy zwiedzających był także Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przy tej okazji na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym nie mogło zabraknąć także nas i naszych czarnogłówek.  W jednej z pracowni ustawiliśmy zagrodę, rozścieliliśmy w niej słomę, a paśnik wypełniliśmy sianem. Dwie owce i dwie kozy do późnego wieczoru promowały projekt LIFE +.

Żywe zwierzęta budziły ciekawość. Co prawda niechętnie dawały się głaskać, ale za to można je było karmić, co okazało się atrakcją nie tylko dla najmłodszych. Przy tej okazji mogliśmy informować o tym jak dzięki wypasowi prowadzonemu na murawach kserotermicznych i w świetlistych dąbrowach owce przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności tych siedlisk. Nasz udział w „Nocy Biologów” był także okazją do promocji owczarstwa i pożytków płynących z hodowli owiec. Mamy nadzieję, że na wiosnę nasze stado znacząco się powiększy. Za rok kolejna „Noc Biologów” – też na niej będziemy. Do zobaczenia.