Mapa strony

LIFE+ na „Nocy Biologów”

W dniu 10 stycznia 2020r. uczestniczyliśmy w Nocy Biologów organizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Hasłem tegorocznej edycji były 'Globalne zmiany klimatyczne'.

Jak co roku atrakcji nie brakowało, pod opieką naukowców można było wykonać doświadczenia, eksperymenty, przeprowadzić obserwacje mikroskopowe, zadać pytania czy też wziąć udział w dyskusji w wykładach, a także zobaczyć m.in. „żywe kosiarki”, czy gatunki inwazyjne takie, jak: żółw czerwonolicy, bądź sumik karłowaty.

W Nocy Biologów wzięli także udział pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, którzy przygotowali warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dotyczące gatunków podlegających zarówno ochronie prawnej, jak również zagrażających naszej rodzimej faunie i florze. Wydarzeniu towarzyszyły quizy, zagadki oraz prezentacja gatunków inwazyjnych, w tym żółwia czerwonolicego, raka pręgowatego oraz sumika karłowatego.

Pasjonaci przyrody mieli okazję podziwiać owce z hodowli prowadzonej na Ponidziu w ramach projektu Life+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” realizowanego przez ZŚiNPK, zakończonego w grudniu 2018 roku. Podczas Nocy Biologów zaprezentowano także nowy projekt LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Firma Natur-Vit we współpracy z pracownikiem naszej jednostki dr Wojciechem Szymańskim przedstawili dobroczynne działanie ziół oraz owoców. W ramach Nocy Biologów odbyło się także spotkanie „Oko w oko z drapieżnym ptakiem” z sokolnikami oraz ich podopiecznymi z Grupy Sokolników Konnych „Rabiec”.

Dziękujemy za tak liczne przybycie! Do zobaczenia za rok!