Mapa strony

Konferencja zamykająca projekt LIFE12 NAT/PL/000081 „LIFE Beskidy”

W dniach 13 – 14 czerwca, w Ustroniu, wzięliśmy udział w konferencji podsumowującej projekt LIFE12 NAT/PL/000081 pn. Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych.

Program konferencji zakładał część referatową oraz terenową. Pierwszego dnia wygłoszonych zostało dziewięć prezentacji, które dotyczyły zarówno podsumowania dotychczasowych działań realizacji przedmiotowego projektu jak i wyników monitoringu przyrodniczego. Poznaliśmy historię beskidzkiego szałaśnictwa, możliwości zwalczania niecierpka gruczołowatego i ochrony płazów na przykładzie projektu LIFE Wigierskiego Parku Narodowego. Była to też okazja do przedstawienia dotychczasowych działań naszego projektu.

Drugi dzień konferencji odbył się w terenie gdzie zaprezentowano prace z zakresu ochrony czynnej na szczycie Poniwca i Małej Czantorii.