Mapa strony

Konferencja otwierająca Projekt Life 13 NAT/PL/000038

W Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach 8 września 2015 roku odbyła się konferencja otwierająca Projekt Life 13 NAT/PL/000038 – „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. W konferencji wzięło udział 85 osób. Obecni byli przedstawiciele wszystkich środowisk i instytucji zainteresowanych projektem: samorządowcy, naukowcy, hodowcy owiec oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Regionalnych Funduszy Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Parków Krajobrazowych, Związku Hodowców Owiec oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody jak również mediów.

Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz przedstawił założenia i cele projektu, a prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. Małgorzata Jankowska – Błaszczak i prof. dr hab. Tomasz Gruszecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosili prelekcje naukowe dotyczące unikatowej roślinności Ponidzia oraz wpływu wypasu owiec i kóz na bioróżnorodność środowiska muraw kserotermicznych.

W części plenerowej uczestnicy konferencji odwiedzili Ostoję Stawiany gdzie mogli zapoznać się z infrastrukturą zbudowaną w ramach projektu oraz wysłuchać prelekcji dotyczącej ptaków drapieżnych, które można spotkać zarówno w Ostoi Stawiany jak i na terenie parków krajobrazowych.

Dodatkową atrakcją przygotowaną przez zespół LIFE była demonstracja strzyżenia owiec i degustacja dzikich roślin powszechnie występujących na Ponidziu.

Podczas konferencji nie tylko prezentowano projekt LIFE ale była to również okazja
do nawiązania kontaktów pomiędzy osobami z różnych środowisk działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.