Mapa strony

Hodowla ex situ jako ratunek dla rzadkich roślin Ponidzia

Trwają przygotowania do utworzenia plantacji nasiennej na terenie naszej siedziby w Krzyżanowicach Średnich. W jej obrębie posadzone zostanie sześć bardzo rzadkich, wytypowanych do ochrony czynnej roślin naczyniowych, oraz dodatkowo inne charakterystyczne dla Ponidzia gatunki. Wysiano już pierwsze nasiona w celu uzyskania rozsady do posadzenia na plantacji. Eksperyment ten zakończył się sukcesem w przypadku dziewięćsiła popłocholistnego Carlina onopordifolia, którego siewki szybko się rozwijają. Natomiast nasiona dyptamu Dictamnus albus przechodzą stratyfikację zimną. Nasiona zebrane z roślin uprawianych na plantacji zostaną w przyszłości wysiane in situ na odpowiednich stanowiskach, by wzmocnić populacje rzadkich, rodzimych gatunków.

nasiona dyptamu jesionolistnego nasiona dziewięćsiłu popłocholistnego Siewki dziewięćsiła popłocholistnego