Mapa strony

Drugie spotkanie zespołów realizujących projekty LIFE

Kilkadziesiąt osób z całej Polski i wielogodzinne dyskusje o realizowanych projektach; o interpretacji przepisów, o sprawozdaniach i rozliczeniach, o kontrolach i „drugim życiu” projektów już po zakończeniu finansowania z Unii Europejskiej. Tak przebiegało drugie spotkanie zespołów realizujących projekty LIFE. Odbyło się ono 3 i 4 grudnia u podnóża zamku w Smoleniu, w gościnnych progach Ośrodka Edukacyjno – Naukowego należącego do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Przyjechaliśmy z całej Polski aby w trzech zespołach, w otwartej formule dyskutować o finansach, realizacji i raportowaniu oraz trwałości i rozliczaniu projektów. Była to wymiana doświadczeń tym cenniejsza, że stopień zaawansowania poszczególnych projektów jest bardzo różny – od takich, które dopiero się rozpoczynają, poprzez takie, które złożyły sprawozdania śródokresowe, aż po takie, które czekają na przyjęcie ostatecznego rozliczenia.

Ponieważ zmianie uległy formularze rozliczeń finansowych, informacje jakie mogliśmy uzyskać od bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów były nie do przecenienia. Jak rozliczać wynagrodzenia? Jak radzić sobie z nierzetelnymi kontrahentami i wykonawcami?Jak dokumentować trwałość projektu? Na te i wiele innych pytań szukaliśmy odpowiedzi wspólnie korzystając przy tym z obecności Monitora z ramienia Unii Europejskiej – p. Stanisława Tworka.

Naszą grupę najbardziej interesowała wymiana doświadczeń dotyczących wypasu owiec i ochrony muraw kserotermicznych. Podobne projekty są realizowane w województwie śląskim i małopolskim. Tym ciekawsza była dla nas wycieczka terenowa i wizja lokalna w miejscach wypasu stada w Olsztynie k/Częstochowy, gdzie można było obserwować jak skutecznie owce chronią murawy kserotermiczne przed ekspansją innej roślinności.