Mapa strony

Spotkanie sieciujące z LIFE Pays Mosan i Kickoff Meeting w Brukseli.

Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE jest działaniem, które przez Komisję Europejską zostało określone jako obligatoryjne. Współpraca międzyinstytucjonalna, wymiana doświadczeń i informacji ma na celu zdobycie cennej wiedzy merytorycznej i praktycznej pomagając Beneficjentom skutecznie realizować zaplanowane czynności. Sieciowanie dotyczy nie tylko projektów krajowych ale również zagranicznych. W związku z powyższym, w dniach 07-10.11.2018 wzięto udział w wyjeździe roboczym do Belgii, gdzie zapoznano się z efektami realizacji projektu LIFE Pays Mosan (07.11.2018) oraz w konferencji Kick-off Meeting (08-09.11.2018) inaugurującej projekty LIFE, które w br. otrzymały dofinansowanie na realizację, w tym projekt LIFE17 NAT/PL/000018 pn. Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.

Głównym założeniem projektu LIFE Pays Mosan jest przywrócenie naturalnych i półnaturalnych środowisk trawiastych w dorzeczu rzeki Mozy i jej dopływach, poprzez wypas owiec i kóz, obejmując rozległy obszar ponad 25 000 hektarów rozciągający się od msc. Marche-en-Famenne aż do Maastricht (Flandria-Walonia-Holandia). Beneficjentem koordynującym jest organizacja pozarządowa Natagora. Spotkanie prowadzone było jednak przez Współbeneficjenta – Naaturpunt odpowiedzialnego za część leżącą na pograniczu Flandrii, Walonii i Holandii.

Celem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem realizacji projektu LIFE Pays Mosan oraz wymiana know how. Spotkanie rozpoczęło się w msc. Vroenhoven, przy granicy z Maastricht. Program wizyty zakładał: przedstawienie założeń projektu LIFE Pays Mosan, wizytacje na powierzchniach wypasowych we Flandrii, Walonii i Holandii oraz spotkanie z lokalnym rolnikiem, którego obowiązkiem jest zrównoważony wypas owiec i kóz.

W dniach kolejnych tj. 08-09.11.2018 r., w Brukseli, wzięto udział w konferencji Kick-off Meeting inaugurującej nowe projekty LIFE. Głównym celem spotkania było skrótowe zaprezentowanie projektów, które w br. otrzymały dofinansowanie Komisji Europejskiej oraz zapoznanie z osobami nimi zarządzającymi. Program spotkania obejmował wykłady przedstawicieli Komisji Europejskiej, w ramach których omówiono m.in. zmiany w projektach LIFE, rolę zewnętrznych monitorów projektów. Była również możliwość osobistego poznania opiekuna projektu z ramienia KE. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup tematycznych, w ramach których odbywały się prezentacje projektów i dyskusje. Omówiono politykę kontynuacji, replikacji i transferu wiedzy uzyskanej w ramach realizacji działań projektowych w ramach panelu.

Tematyka ostatniego dnia konferencji dotyczyła w szczególności ustaleń zawartych w umowie z Komisją Europejską (tzw. Postanowienia wspólne), wymagań dotyczących raportowania przebiegu realizacji projektu oraz panelu dyskusyjnego.