Mapa strony

Żywa szopka

Tradycja szopki z żywymi zwierzętami  sięga 1223 roku, kiedy we włoskiej miejscowości Greccio św. Franciszek postanowił odtworzyć atmosferę narodzin Chrystusa. Za zgodą papieża przygotował żłób, siano oraz sprowadził woła i osła. Franciszkanie z krakowskiego seminarium duchownego w 1992 roku zorganizowali pierwszą tego typu szopkę w Polsce. W Pińczowie żywą szopkę w klasztorze franciszkanów można oglądać po raz drugi. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem mieszkańców, a kolędowanie przy szopce to atrakcja nie tylko dla dzieci.