Mapa strony

Wizyta zespołu realizującego „śląski” LIFE.

W dniach 21 – 22.07.2016 r. troje pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, na terenie którego realizowany jest  projekt LIFE 11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” odwiedziło Ponidzie aby zapoznać się z zaawansowaniem realizacji naszego projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Ze strony Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uczestniczyło w spotkaniu dwóch pracowników: kierownik projektu Wojciech Sołtysiak i spec. ds. monitorowania Mateusz Łukasik natomiast ZPKWŚ reprezentowały trzy osoby: kierownik Artur Wojtasik, zastępca kierownika Piotr Niedbał i pracownik ds. ostoi Milena Ziętek.

Była to okazja do dyskusji na temat realizacji projektów LIFE – zespół z Małopolski już kończy swój projekt, na Ponidziu właśnie wprowadzamy owce na murawy przewidziane do wypasu. Mogliśmy więc skorzystać z wiedzy i skorzystać z doświadczenia dotyczącego nadzoru nad prowadzeniem wypasu oraz sposobami zapewnienia trwałości projektu po jego zakończeniu.

Naszych gości jako przyrodników interesowały szczególnie gatunki roślin nie występujące  na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.