Mapa strony

Wizyta naukowców

Na siedliskach, na których prowadzony jest wypas gościliśmy czteroosobową grupę naukowców z Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z kierownikiem katedry – profesorem dr hab. Tomaszem Gruszeckim. Naukowcy obserwowali owce na wypasie w Stawianach, Woli Chroberskiej i w świetlistej dąbowie w Młodzawach. W ich ocenie owce są w bardzo dobrej kondycji, zarówno te będące już na wypasie, jak i matki, które z młodymi pozostają jeszcze w owczarniach. Była to także okazja do omówienia zasad przyszłej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, ponieważ naukowcy są zainteresowani prowadzeniem badań porównawczych nad stadami wypasanymi w różnych warunkach – w lesie i na murawach kserotermicznych.