Mapa strony

Warsztaty pn. „Wykorzystanie mediów w działalności edukacyjnej i promocyjnej oraz fotografia przyrodnicza i redakcja tekstów prasowych”.

20 i 21 maja 2015r. w siedzibie ZŚiNPK w Krzyżanowicach odbyły się warsztaty pn. „Wykorzystanie mediów w działalności edukacyjnej i promocyjnej oraz fotografia przyrodnicza i redakcja tekstów prasowych”. W ramach zajęć w pierwszym dniu warsztatów miała miejsce prezentacja multimedialna projektu LIFE+. Zaproszeni zostali m.in.przedstawiciele nadleśnictw oraz parku narodowego z naszego regionu, zajmujący się prowadzeniem edukacji ekologicznej. Mieli oni okazję zapoznać się z głównymi celami projektu oraz stosowanymi dla uzyskania oczekiwanych efektów metodami. W warsztatach uczestniczyło ok. 35 osób.