Mapa strony

Warsztaty edukacyjne.

Już po raz czwarty odbyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przez pięć dni młodzież z 12 placówek oświatowych – łącznie ponad 200 osób, miało okazję zapoznać się z celami i realizacją naszego projektu. Tym razem pod hasłem: „Owce i kozy na wypasie czyli ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Na zajęcia składała się część terenowa – odwiedziny na dwóch siedliskach: murawy kserotermiczne na stanowisku Serpentyny, w nieczynnym kamieniołomie na Garbie Pińczowskim oraz w świetlistych dąbrowach w miejscowości Młodzawy. Następnie uczestnicy warsztatów w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach, wysłuchali pogadanki o budowie geologicznej Niecki Nidziańskiej oraz zwyczajach związanych z hodowlą owiec i pożytkach z niej płynących. Można było spróbować uprząść samodzielnie wełnianą nić, tkać na bardku (najprostszym warsztacie tkackim), czy wykonywać pompony. Dzięki temu można było docenić umiejętności i cierpliwość konieczną do utkania kilimu, czy zrobienia na drutach swetra. Ta praktyczna wiedza była kiedyś powszechna i niezbędna do życia, a dzisiaj niestety odchodzi w zapomnienie. Krzyżanowickie warsztaty były okazją do jej przypomnienia.