Mapa strony

Stado już na Ponidziu

Owce rasy czarnogłówka, które mają być wypasane na murawach kserotermicznych w ramach projektu LIFE+ są już na Ponidziu. Przewieziono je od hodowców z Bieszczad w pierwszych dniach maja specjalistycznym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt. Stado dobrze zniosło podróż i aktualnie przebywa na kwarantannie w przygotowanej dla nich owczarni. Przez pierwsze dni owce karmione były wyłącznie sianem, a obecnie otrzymują również paszę treściwą i wychodzą skubać świeżą trawę. Przyzwyczajają się również do elektrycznego pastucha, którym będą wydzielane kwatery wypasu na poszczególnych powierzchniach.Po zakończeniu kwarantanny owce zostaną podzielone na mniejsze stada i przewiezione na poszczególne powierzchnie, na których ma być prowadzony wypas.