Mapa strony

Spotkanie leśników w Pińczowie.

Konferencja poświęcona ochronie cennych przyrodniczo siedlisk znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zorganizowana przez Świętokrzysko-Radomski  oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego wspólnie z naszą instytucją odbyła się w ostatni czwartek w Pińczowie. Jednym z czterech wykładowców był dyrektor Tomasz Hałatkiewicz,  który mówił o ochronie czynnej cennych siedlisk przyrodniczych  na przykładzie naszego projektu Life+.Ważnym punktem konferencji była wycieczka  do lasów Nadleśnictwa Pińczów w miejsce, gdzie wspólnie z Nadleśnictwem realizujemy program ochrony świetlistych dąbrów. Uczestnicy mogli  w terenie przekonać się o skuteczności prowadzonych zabiegów ochronnych. Tę część konferencji  jak również wycieczkę autokarową wzdłuż Garbu Pińczowskiego, gdzie również obserwowano efekty „pracy” naszych owiec, prowadził dyrektor Hałatkiewicz. Organizacja spotkania  świętokrzyskich leśników dowiodła, że jesteśmy profesjonalnym zespołem potrafiącym sprostać trudnym wyzwaniom co z satysfakcją podkreślali  opuszczający Pińczów leśnicy i goście konferencji  a wśród nich marszałek Adam Jarubas i poeta Adam Ochwanowski, jeden z twórców diaporamy „Ponidzie na ziemi”, której prezentacja była pierwszym akordem  pińczowskiego spotkania.