Mapa strony

Oko w oko z naturą – monitoring przyrodniczy czas zacząć

Na początku maja rozpoczął się monitoring przyrodniczy prowadzony przez specjalistów z Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska z Katowic. Ma on na celu potwierdzenie korzystnego wpływu zabiegów ochronny czynnej na kondycję wybranych, cennych przyrodniczo siedlisk. Wytyczono już pierwsze kilkadziesiąt transektów do badań fitosocjologicznych i odnaleziono wiele rzadkich gatunków flory i fauny typowych dla muraw kserotermicznych (m. in. dzwonek boloński Campanula bononiensis, nawrot lekarski Lithospermum officinale, przetacznik ząbkowany Veronica austriaca i zapłonka brunatna Nonea pulla), ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (m. in. naradka północna Androsace septentrionalis i roszponka Valerianella sp.), śródlądowych słonorośli oraz ciepłolubnych dąbrów (np. miodownik melisowaty Mellitis melissophyllum i wrotycz baldachogroniasty Tanacetum corymbosum). Wytyczono też powierzchnie, z których usunięte zostaną drzewa i krzewy zacieniające siedliska. Następny etap badań rozpocznie się w ostatnim tygodniu maja.

Sierpik różnolistny - Serratula lycopifoliaTobołki przerosłe - Thlaspi perfoliatumKozłek wąskolistny - Valeriana angustifolia - rzadka roślina kserotermicznaMiodunka ćma - Pulmonaria obscura