Mapa strony

Nasi w Antarktyce!

Otrzymaliśmy imienne pozdrowienia, a nasza koszulka reklamująca ochronę muraw kserotermicznych przebyła ponad 14 tysięcy kilometrów do miejsca gdzie średnioroczna temperatura wynosi -2 stopnie, czyli do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na wyspie króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych. Już ponad sześć tygodni pracują tam uczestnicy 41 wyprawy antarktycznej. Wśród nich jest Damian Czajka ornitolog ze stowarzyszenia MOST, który współpracował z nami przy realizacji projektów ochrony popielicowatych i nietoperzy. Damian Czajka bierze udział w wyprawie jako ratownik medyczny, a także uczestniczy w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego polegającego na określeniu, wielkości i kondycji populacji ptaków morskich i ssaków płetwonogich. Jak napisał w mailu do nas: ”Podczas naszych codziennych obserwacji w terenie zbieramy informacje o: lokalizacji miejsc lęgowych ptaków, liczbie gniazd, czyli par lęgowych, liczbie piskląt, co pozwala nam ocenić wielkość populacji i sukces lęgowy. Aby określić kondycję ptaków w odpowiednim czasie ważymy i mierzymy jaja oraz pisklęta. Co 10 dni monitorujemy wybrzeża na odcinku 9 km aby określić liczbę, fok i uchatek. W sezonie rozrodczym notujemy liczbę urodzonych młodych tych gatunków, a także ich przeżywalność”.

Monitoring meteorologiczny, glacjologiczny i ekologiczny prowadzony w rejonie Stacji pozwala na śledzenie zmian klimatycznych i przekształceń w ekosystemach morskich. Na podstawie tych informacji określa się np. limity połowów. Obecnie w Antarktyce istnieje 40 całorocznych i 41 stacji czynnych tylko latem. Więcej informacji o pracy w stacji na stronie www.arctowski.pl