Mapa strony

Kontynuacja rozpoczętych jesienią ubiegłego roku patroli na objętych programem LIFE+ murawach kserotermicznych.

We wtorek 16 sierpnia kontynuowano rozpoczęte jesienią ubiegłego roku patrole na objętych programem LIFE+ murawach kserotermicznych. Penetrowano Garb Pińczowski – od rezerwatu Skowronno po Serpentyny – czyli Ostoję Nidziańską. Tym razem można było już obserwować efekty prowadzonego od kilku tygodni wypasu na stanowisku Serpentyny.

Grupa była siedmioosobowa i międzynarodowa, bo oprócz pracowników Zespołu Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych i zespołu LIFE udział w patrolu wzięli:Agnieszka, Paula i Barbara – studentki geografii, polonistyki i leśnictwa oraz Nicolo z Uniwersytetu w Wenecji i Fabio – Portugalczyk (obaj przebywający W Polsce na zaproszenie Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju Camposfera z Klimontowie.

Stwierdzono pozostałości po ognisku rozpalonym na skraju siedliska, ale głównie skupiono się na lokalizacji chronionych okazów dziewięćsiłu popłocholistnego, z którymi zapoznano praktykantów. Atrakcją dla całej grupy było obserwowanie wypasającego się na Serpentynach stada. Skalne ściany dawnego kamieniołomu i pasące się u ich podnóża owce i kozy tworzą rzeczywiście niezwykłą scenerię niespotykaną nigdzie indziej na Ponidziu.