Mapa strony

Konferencja zamykająca projekt LIFE12 NAT/HU/000593 KASZÓ LIFE.

W dniach 29-30 maja wzięliśmy udział w konferencji zamykającej projekt LIFE12 NAT/HU/000593 pn KASZÓ LIFE, która odbyła się w msc. Kaszó. Głównym celem projektu realizowanego przez konsorcjum Przedsiębiorstwa Leśnego Kaszó i Instytutu Badawczego Leśnictwa (ERTI) było przywrócenie naturalnego stanu zdegradowanych siedlisk leśnych w regionie West-Inner-Somogy (południowo-zachodnie Węgry) poprzez poprawę hydrologii obszaru i zaopatrzenia w wodę lasów, obszarów bagiennych i łąk.

Porządek pierwszego dnia obejmował różnorodną tematykę prezentacji: zapotrzebowanie na wodę w lasach, ekstremalny bilans wody w Basenie Karpackim czy dobrostan lasów. Następnie mieliśmy możliwość zapoznania się z działaniami na rzecz ochrony przyrody, które zostały zaimplementowane w ramach projektu KASZÓ-LIFE, zobaczyć rezultaty i wyniki działań.

Porządek drugiego dnia obejmował tematykę taką jak rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków owadów czy wpływ zmian klimatycznych na siedliska przyrodnicze. Była również możliwość przedstawienia dotychczasowych rezultatów naszego projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań w świetlistych dąbrowach.

W konferencji uczestniczyło 53 uczestników. Przedstawiono 16 prezentacji: 5 międzynarodowych i 11 węgierskich.