Mapa strony

Konferencja w Nydku, Republika Czeska.

„Zagrożenia w gospodarce pasterskiej” – konferencja pod takim tytułem odbyła się w pierwszych dniach września w Beskidach w miejscowości Nydek po czeskiej stronie granicy. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych był jej współorganizatorem w ramach realizacji projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

Nasze wypasane na Ponidziu w projekcie LIFE+ czarnogłówki to rasa zachowawcza, więc tematyka konferencji była interesująca także dla naszych hodowców. Była to rzadka okazja do skonfrontowania własnych doświadczeń z doświadczeniami górali beskidzkich prowadzących hodowlę owiec od wielu pokoleń.  Przy okazji konferencji odbyły się zawody w strzyżeniu owiec, a podczas degustacji owczych serów na stole pojawiła się produkowana w Pińczowie żurawina. Zapewne nie tylko dlatego, że pobliska Bystrzyca to miasto partnerskie Pińczowa, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że jej smak dobrze komponował się z oscypkami.