Mapa strony

Aktualności

Dzień Informacyjny LIFE

W dniu 14 kwietnia 2015 roku miała miejsce w Warszawie konferencja pn. „Dzień Informacyjny LIFE”, której organizatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej głównym celem było wprowadzenie do Programu LIFE osób i instytucji chętnych do aplikowania o środki w najbliższych naborach. W programie konferencji znalazły się ponadto prezentacje Beneficjentów LIFE+, obrazujące doświadczenia z realizacji własnych projektów, pojawiające się problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. W tym samym czasie odbywały się przy oznaczonych stoiskach prezentacje poszczególnych projektów LIFE+.

P1000022P1000021P1000023

 

 

 

 

P1000033P1000040P1000028

 

Zagrożenie dla przyrody – wypalanie traw

Niestety coraz częściej elementem wiosennego krajobrazu jest „palący” problem występujący corocznie w naszym kraju w postaci wypalania traw. Utrzymująca się „moda” na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą przynosi w skutkach śmiertelne żniwo bezpośrednio w przypadku owadów, płazów, gadów, gryzoni, a pośrednio także większych zwierząt tj. kaczek, kuropatw, bażantów, które szukać muszą nowych miejsc lęgowych. W trakcie wypalania traw ginie cała mikroflora i mikrofauna, a w wyniku tego gleba ubożeje, natomiast odkryta powierzchnia gleby podatna jest wtedy na erozję. Tereny na których wypalano trawę, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, natomiast wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu. Zagrożenia dla człowieka wynikają przede wszystkim z niebezpiecznego w skutkach dymu pochodzącego z wypalania jak również bezpośredniego uczestnictwa w pożarze. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DLA ŚWIATA PRZYRODY WYPALANIE TRAW TO KATASTROFA EKOLOGICZNA.

pogorzelisko1 pogorzelisko2 pogorzelisko3

Uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci z Ostoi Stawiany

Człowiek – jako część ekosystemu – jest połączony z innymi istotami siecią powiązań i zależności, dlatego powinien pamiętać, że “ Przyroda bez człowieka może żyć ale człowiek bez przyrody zginie”.
Dnia 26 marca br. na działkach objętych projektem położonych w miejscowości Stawiany (Gmina Kije) zakończono prace polegającego na uprzątnięciu nielegalnych wysypisk śmieci z terenu muraw. Uprzątnięcie śmieci przyczyni się do wzrostu wartości krajobrazowych i będzie stanowiło praktyczny przykład edukacji w zakresie przeciwdziałania zaśmieceniu terenów przyrodniczo cennych.

stan przedelekto śmieciw trakcie pracyw trakcie sprzątaniastan po uprzatnieciukrajobraz po uprzątnięciu

Pierwsze oznaki wiosny na Ponidziu…

Po zimowym odpoczynku cała przyroda budzi się do życia, a wiosna coraz silniej zaznacza swoją obecność. Na Ponidziu pojawiły się pierwsze oznaki najpiękniejszej pory roku. Zakwitł już miłek wiosenny, fiołek skalny i pięciornik wiosenny.

Wiosnę widać też w świecie zwierząt, na terenie Ostoi Stawiany można już spotkać wygrzewające się w wiosennym słońcu zaskrońce. Pamiętajmy, że zaskroniec zwyczajny to gatunek niejadowitego węża, podlegający ochronie.

 

 

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE13 NAT/PL/000038

W dniu 3 marca 2015 roku w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.
W pierwszej części spotkania Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wręczył nominacje osobom powołanym do składu Komitetu Sterującego, a następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz dwóch Zastępców.
Przewodnicząca Komitetu Sterującego: Elżbieta Kucięba
Zastępcy:  Robert Pacholec, Janusz Zieliński
W dalszej części spotkania zespół ds. realizacji projektu LIFE przedstawił sprawozdanie z postępów prac, a następnie zaproszeni naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – prof. Czesław Nowak oraz dr hab. Edyta Molik, którzy wygłosili referaty nt. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – wieś, rolnictwo, środowisko oraz czynników biologicznych i środowiskowych wpływających na przystosowanie owiec do wypasu.

Szkolenie w zakresie rozliczania umów LIFE ze środków NFOŚiGW

W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się szkolenie skierowane do beneficjentów Instrumentu Finansowego LIFE+ w zakresie rozliczania umów o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Prelegentami spotkania byli pracownicy Wydziału ds. Programu LIFE+ oraz przedstawiciel zewnętrznego zespołu monitorującego projekty LIFE+.
Spotkanie zorganizowano w celu zapoznania beneficjentów z procedurami oraz wymaganiami dotyczącymi zakresu dokumentacji rozliczeniowej niezbędnej do przedłożenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Europejskiej. Pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych realizujący projekt LIFE+, skorzystali z możliwości wymiany informacji oraz doświadczeń z zakresu prezentowanej tematyki a ponadto zapoznania się z problemami innych jednostek realizujących podobne projekty.

Wizyta monitora

W dniu 30 stycznia 2015 roku w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach odbyło się spotkanie dyrekcji jednostki oraz pracowników projektu LIFE+ z Panem Stanisławem Tworkiem, monitorującym projekt LIFE z upoważnienia Komisji Europejskiej.
Celem spotkania była kontrola postępów prac związanych z wdrażaniem projektu.
W pierwszej części monitor przypomniał uczestnikom spotkania wytyczne Komisji Europejskiej odnoszące się do sprawozdawczości oraz zasad współpracy beneficjenta z Unią Europejską. Następnie zaprezentowano zespół zatrudniony ds. realizacji projektu oraz przedstawiono dotychczasowe efekty jego pracy. Omówiono także szczegółowo wszystkie działania zaplanowane do realizacji oraz oceniono stan ich zaawansowania zgodnie z przygotowanym przez beneficjenta sprawozdaniem wstępnym, obejmującym czynności projektu od 01.06.2014 do 31.01.2015 roku.

Noc Biologów – UJK Kielce

W dniu 9 stycznia 2015 r na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbyła się cykliczna impreza popularnonaukowa pod nazwą „Noc Biologów”, podczas której Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprezentował Projekt LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród pasjonatów przyrody. Każdy uczestnik otrzymał materiały edukacyjne związane z ochroną przyrody oraz promujące Projekt LIFE+.

Spotkanie dotyczące realizacji Projektu Life

Dnia 16 grudnia 2014r. w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich, odbyło się spotkanie dotyczące zaawansowania wdrażania projektu LIFE+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Dyrekcja Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz samorządowych: Starostw Powiatowych w Busku-Zdroju i Pińczowie oraz Burmistrzowie i Wójtowie gmin Kije, Pińczów, Złota i Wiślica. W spotkaniu wzięli udział również Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów oraz Prezesi Lokalnych Grup Działania – „Słoneczny Lider” i „Ponidzie”.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, uczestnicy tradycyjnie połamali się opłatkiem. Zaprezentowano także, przygotowaną na potrzeby promocji regionu, diaporamę pt. „Ponidzie na Ziemi” oraz omówiono plany jednostki, w zakresie realizacji projektu na nadchodzący rok.

Spotkanie informacyjne

 

5 grudnia 2014 roku w Nadleśnictwie Kielce odbyło się spotkanie Rady Naukowo Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świetokrzyska”, na którym została przedstawiona prezentacja Projektu Life  pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

prezentacja Nadleśnictwo Kielce