Mapa strony

„Botanika bez granic”

W dniu 5 lipca 2019 na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego odbyła się sesja terenowa 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem „Botanika bez granic”.

W sesji, której głównym organizatorem był Oddział Krakowski PTB uczestniczyli także pracownicy ZŚiNPK: dr Anna Chwalik – Borowiec oraz konsultant naukowy projektów LIFE dr Wojciech Szymański.

Ponad 50 botaników z całej Polski oraz z zagranicy miało okazję odwiedzić Ostoję Stawiany, gdzie realizowany był projekt LIFE+. Podczas sesji uczestnicy dowiedzieli się o korzyściach ekologicznych, ekonomicznych i społecznych płynących z wolnego wypasu owiec. Omówiono przykłady wykorzystania zwierząt do czynnej ochrony przyrody oraz znaczenie ochrony muraw kserotermicznych Ponidzia w utrzymaniu i zwiększaniu bioróżnorodności.