Mapa strony

„Błękit Ponidzia”

Na plantacji zlokalizowanej przy siedzibie w Krzyżanowicach właśnie zakwitł len włochaty, który jest jednym z najciekawszych gatunków roślin muraw kserotermicznych chronionych w ramach projektu „Ochrona cennych siedlisk na Ponidziu”.

Len włochaty to roślina dwuletnia, wytwarza piękne niebieskie kwiaty, sprawia wrażenie rośliny dość delikatnej z długimi, kołyszącymi się na wietrze łodygami. Jest zaliczany do roślin stepowych, rośnie w miejscach silnie nasłonecznionych i ciepłych. Co ciekawe kwiaty po przekwitnieniu opadają nie płatkami, lecz całą koroną kwiatów.  W Polsce objęty ścisłą ochroną, a występuje tylko w Niecce Nidziańskiej.