Mapa strony

40 Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej na krakowskim Rynku

To były już 40 Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej na krakowskim Rynku, który był zastawiony dziesiątkami straganów, na których swoje wyroby prezentowali i sprzedawali twórcy ludowi.Czwartek 18 sierpnia był na Targach Dniem Pińczowa.Była to okazja do przypomnienia, że to podczas wiecu na błoniach koło Koperni 5 czerwca 1257 książę Bolesław Wstydliwy podpisał akt lokacji Krakowa na prawie magdeburskim.

Krakowianie i liczni turyści oklaskami powitali kolorowy, pińczowski korowód prowadzony przez orkiestrę strażacką. Zespoły muzyczne, kapele, zespół taneczny, a nawet przedszkolaki z Węchadłowa – wszyscy mieli okazję na występ przed dużym audytorium.Na scenie trwały występy artystyczne, a w tym samym czasie tłumnie odwiedzano pińczowskie stragany, na których sprzedawano ponidziańskie specjały.

Wśród nich było i nasze stoisko – Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Prezentowaliśmy nasze wydawnictwa: mapy, albumy,  i foldery.

Informowaliśmy czym się zajmujemy i przybliżaliśmy zainteresowanym na czym polega program LIFE+ i czynna ochrona muraw kserotermicznych, dlaczego realizujemy wypas owiec  i dlaczego wybraliśmy rasę czarnogłówka.

Dzielnie pomagali nam nasi praktykanci: Paula i Agnieszka – studentki z Radomia oraz Portugalczyk Fabio i Włoch Nicolo – obaj przebywający w Polsce  na zaproszenie Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju Camposfera z siedzibą w Klimontowie.